วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปี 2556

สำหรับนักเรียนที่รักและสนใจในคณิตศาสตร์ !!

..เราจะพยายามหาสนามแข่ง หรือเวทีการแข่งขันมาไว้ที่นี่เท่าที่ทำได้นะคะ...
ปีนี้เป็นปีแรกที่เรานำลิงค์ต่างๆมาใส่รวมกันไว้ที่นี่ หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยค่ะ

  1. การสอบแข่งขันการคิด และแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ครั้งที่ 14 ปี 2556(สถาบันราชภัฏพระนคร) คลิกที่นี่
  2. สมาคมคณิตศาสตร์ แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2556 คลิกที่นี่
  3. โครงการ "กล้าใหม่....ใฝ่รู้" จาก ธนาคาร ไทยพาณิช จัดแข่งขันตอบคำถาม คลิกทีนี่
  4. การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ราช สุดาสยามบรมราชกุมารี(รร.สิรินธร) คลิกที่นี่ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น